Fotografering framför Wasabryggeriet

Det är midsommarafton. Året är 1930 och vi befinner oss i Borlänge där utkörarna på Wasabryggeriet ställt upp sig för fotografering vid sina bryggeribilar. Hästekipagens tid är förbi, men ännu skymtas två hästdragna vagnar längst upp till vänster. I den stora, putsade tegelbyggnaden i mitten låg själva bryggeriet. Det hade uppförts år 1896. Övriga byggnaderFortsätt läsa ”Fotografering framför Wasabryggeriet”